CENOVNIK USLUGA

KLIJENTSKA PODRŠKA / LAYER 1 i LAYER 2 (L1 i L2)

PODRŠKA NAČIN PLAĆANJA BR KORISNIKA / RAČUNARA PODRŠKA
Podrška po satu Po satu / Daljinska po započetom satu

20€

Terenska po započetom satu

40€

Daljinska podrška Mesečno / Po satu do 10 računara

Daljinska mesečno

200€

Terenska po započetom satu

30€

Sveukupna podrška Mesečno do 10 računara

Daljinska + Terenska

400€

NAPOMENA: Cena se uvećava za iznos od 50€ za svako povećanje od 10 korisnika ili računara.

LAYER 3 PODRŠKA (L3)

VPN (PPTP)

One time fee

50€

Održavanje (mesečno)

25€

OPEN VPN

One time fee (Deployment i konfiguracija)

100€

Po User-u (mesečno)

10€

SERVERSKA PODRŠKA

PODRŠKA NAČIN PLAĆANJA BR SERVERA PODRŠKA
Podrška po satu Po satu / Daljinska po započetom satu

50€

Terenska po započetom satu

80€

Daljinska podrška Mesečno / Po satu do 2 servera

Daljinska mesečno

400€

Terenska po započetom satu

70€

Sveukupna podrška Mesečno do 2 servera

Daljinska + Terenska

700€

NAPOMENA: Cena se menja u odnosu na virtuelizaciju, platformu i broj fizičkih servera.

KLIJENTSKA + SERVERSKA PODRŠKA

BR. KORISNIKA / SERVERA PODRŠKA (MESEČNO) CENA
Do 10  /Do 2 Daljinska + Terenska 900€
Do 20  /Do 3 Daljinska + Terenska 1000€
Do 30  /Do 4 Daljinska + Terenska 1100€
NAPOMENA: Cena se uvećava za 35€ za svakih sledećih 10 korisnika. Cena se menja u odnosu na virtuelizaciju, platformu i broj fizičkih servera