Politika bezbednosti informacija

Firma IP House d.o.o. je specijalizovana za pružanje kompletnih IT usluga domaćim i stranim kompanijama. Višegodišnje iskustvo stekli smo u radu sa mnogobrojnim državnim institucijama, ustanovama kulture, Ujedinjenim nacijama, nevladinim organizacijama, kao i vodećim domaćim i stranim kompanijama.

Naša želja je da IP House bude model ili primer poslovanja drugim IT kompanijama jer iskreno verujemo da tehnički napredak, znanje i IT tržište idu u istom pravcu, kojim smo krenuli i mi.

Želimo da stalnom edukacijom zaposlenih, kao i razmenom know – how iskustava, ostvarimo iskren i profesionalan odnos sa klijentima, kroz savremenu i efikasnu podršku i stalno podizanje kvaliteta usluge.

Želja nam je da do 2025. godine udvostručimo profitabilnost uz minimalno angažovanje novih resursa. Kako bismo to ostvarili, moramo još više da se fokusiramo na uvođenje novih servisa i tehnologija, da budemo inovativniji i da se stalno usavršavamo.  Aktivno radimo na  uvođenju automatizovane procedure za kontrolu i nadgledanje prostora za skladištenje podataka kao i bezbednosnih kopija, sa ciljem da eliminišemo mogućnost ljudske greške u procesu brige o korisničkim podacima. Takodje, nameravamo da promovišemo održivost i kompetentnost svih servisa koje nudimo, da stalno usavršavamo naše poslovne procese i aktivnosti, sa željom da steknemo lidersku poziciju na tržištu za tehnologije koje promovišemo i primenjujemo.

Rukovodstvo organizacije definisalo je ovu politiku, sa ciljem zaštite poverljivih informacija društva, klijenata, zaposlenih, dobavljača i drugih zainteresovanih strana, kao i dostupnosti informacione imovine pri obavljanju poslovnih aktivnosti.

Briga o poverljivim informacijama

Da bismo potvrdili poverenje klijenata, kroz definisanje poslovnih rešenja, stručno vođenje projekata i prisutnost tehničke podrške, brinemo o zaštiti poverljivih podataka i dokumenata klijenata i same kompanije u svim našim poslovnim procesima.

Menadžment incidentima

 Efektivan sistem menadžmenta incidentima ostvaruje se preko ciljeva bezbednosti informacija, koji obuhvataju: primenu bezbednosnih uputstava, preispitivanje bezbednosnih rizika, primenu kontrolnih mera za smanjenje bezbednosnih rizika, analizu bezbednosnih incidenata, primenu pouzdanih IT rešenja i usavršavanja znanja za oblast bezbednosti informacija.

Obezbeđenje kontinuiteta poslovanja

Organizacija obavlja svoje poslovne aktivnosti sa integritetom i usklađenošću sa važećim zakonskim propisima koji se odnose na rad firme, a posebno smo fokusirani na virtuelizaciju i redundantnu konektivnost koja bi dovela do nesmetanog rada klijenatskih servisa, čak i u slučajevima prestanka rada vitalnih funkcija unutar organizacije.

Dana: 03.03.2020.

Direktor organizacije,

Nikola Gavrilović